środa, 6 lutego 2019

Eksterytorialny Inspektorat Okręgu Lwów AK WiN na Dolnym Śląsku

  II pułk Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej zwany w konspiracji Eksterytorialnym Inspektoratem Okręgu Lwów WiN o kryptonimie Staw działał na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczył siedzibę swojej komendy we Wrocławiu. II pułk brygady kadrowej V dywizji lwowskiej posiadał następująca strukturę:
- 5 batalionów kadrowych
- 19 kompanii kadrowych (placówki)
- 61 plutonów kadrowych.
Oficerami Sztabu II pułku byli:
- mjr. Józef Bosak - Komendant
- por. Andrzej Zalewski - z-ca Komendanta i oficer operacyjny
- ppor. Alojzy Wojtowicz - szef informacji

środa, 12 grudnia 2018

1 Brygada Kadrowa 5 Dywizji Lwowskiej, czy Eksterytorialny Okręg Lwów AK WiN

  6 sierpnia 1945r. postanowiono o rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), w miejsce której w Warszawie 2 września 1945r. powołano kolejną organizację, tym razem polityczną Ruch Oporu bez Walki i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (WiN). Na Kresach Południowo-Wschodnich II RP nadal jednak funkcjonowała organizacja NIE, której struktury były likwidowane do listopada 1945r.
  W tym okresie rozpoczęła się tzw. druga, główny fala opuszczania Kresów Południowo - Wschodnich przez żołnierzy AK, która trwała do grudnia 1945r., podczas której wywieziono archiwa konspiracyjne oraz broń. 7 grudnia ostatni Komendant Okręgu Lwów AK - NIE mjr Anatol Sawicki wraz z rodziną przybywa do Krakowa 9 grudnia 1945r. transportem kolejowym ojców Franciszkanów.

niedziela, 28 października 2018

Franciszek Garwol ostatni dowódca I Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej 1948-56

  Franciszek Garwol urodził się 6 sierpnia 1904r. w Przemytnicy koło Nowego Sącza. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu od 1923r. uczył się prywatnie we Lwowie, gdzie w 1927r. zdał mała maturę w V Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego we Lwowie. 17 października 1927 został powołany do czynnej służby wojskowej w 5 pułku artylerii lekkiej we Lwowie, gdzie ukończył szkołę podoficerską i od 1 października 1929r. służył jako podoficer. Po zdaniu matury w 1932r. został skierowany do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy.

sobota, 22 września 2018

NIE na Obszarze Lwów po wejściu Sowietów

   Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Kazimierz Sosnkowski oraz dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski ps. Bór zakładali, że nie zostaną nawiązane stosunki dyplomatyczne z Sowietami, zatem również, że stosunek Sowietów do ujawniających się podczas Akcji Burza oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego będzie wrogi.
  Pod koniec 1943r. przewidzieli konieczność utworzenia tajnej organizacji zwanej Niepodległość w skrócie NIE. Na Komendanta Obszaru III Południowo - Wschodniego wyznaczono ppłk. dypl. Feliksa Jansona, ówczesnego Szefa Sztabu Komendy Obszaru Lwów AK, który nie ujawnił się podczas Akcji Burza, a po objęciu kierownictwa Obszarem AK - NIE przyjął ps. Rajgras. Od komendantów okręgów, inspektoratów, obwodów i szefów komórek odebrano przysięgę, której tekst brzmiał:

czwartek, 16 sierpnia 2018

Struktura Okręgu Lwów NIE 1944

  Na początku sierpnia 1944r. ppłk Janson po aresztowaniu ppłk. Henryka Pohoskiego szefa wywiadu, ppor. Jerzego Polaczka szefa kontrwywiadu wydał rozkazy likwidujące strukturę Komendy Obszaru AK powołując organizację NIE. Komendę Okręgu Lwów NIE po wyjeździe do Żytomierza ppłk Stefan Czerwińskiego objął dotychczasowy zastępca ppłk Franciszek Rekucki ps. Bak przyjmując ps. Topór, a Szefem Sztabu został mjr Bolesław Tomaszewski ps. Warta. Obaj dowódcy poszukiwani przez Smiersz wyjechali w ostatnich dniach sierpnia 1944r. na Rzeszowszczyznę, gdzie równocześnie przenieśli dowództwo oddziałów leśnych Okręgu Lwów AK.

środa, 18 lipca 2018

5 Dywizja Piechoty AK podczas Akcji Burza we Lwowie

  18 lipca 1944r. niemieckie władze administracyjne oraz Ukraińska Policja opuściły Lwów. 19 lipca miasto opuścił Wermaht, ale w rejonie miasta pojawiło się kilka wycofujących się dywizji niemieckich. 21 lipca wieczorem w pobliżu Lwowa pojawili się pierwsi zwiadowcy sowieccy.
  22 lipca rano od strony południowo-wschodniej na Lwów ul. Zieloną na Łyczakowie w kierunku centrum rozpoczęły się walki uliczne z udziałem czołgów i artylerii sowieckiej 29 brygada zmotoryzowana 10 korpusu 4 Armii Pancernej. Wobec braku piechoty do walk w mieście, przyjęta została pomoc oddziałów AK liczących ok. 4500 żołnierzy.

poniedziałek, 25 czerwca 2018

40 pułk piechoty 5 DP AK Obwodu Przemyślany podczas Akcji Burzy

   40 pułk piechoty AK wchodził w skład 5 DP AK podczas Akcji Burzy pod dowództwem płk. Stefana Czerwińskiego Komendanta Okręgu Lwów AK.
  40 pułk piechoty dowodzony przez mjr Anatola Sawickiego wszedł w skład Zgrupowania Wschód AK dowodzonego przez płk Franciszka Rekuckiego.
  Mjr Sawicki wyznaczył dla oddziałów 40 pp AK miejsce koncentracji oraz rozpoczęcia działań bojowych Akcji Burza przeciwko Niemcom w miejscowości Stare Sioło. Koncentracja 1, 3 oraz 4 kompanii 40 pp nie powiodła się z powodu wkroczenia z 18 na 19 lipca oddziałów Sowieckich do Obwodu Przemyślany AK. Oficerowie sztabu postanowili, aby w jak najkrótszym czasie przeprowadzić mobilizację oddziałów AK Inspektoratu Południe Lwów AK do Akcji Burza.

piątek, 25 maja 2018

Ewakuacja z Kresów żołnierzy Obszaru Lwów AK na Dolny Śląsk w 1945r.

   Pierwsza fala ewakuacji żołnierzy Obszaru Lwów AK rozpoczęła się w sierpniu 1944r. W jej wyniku utworzono na terenie Rzeszowszczyzny liczące ok. 1500 żołnierzy Zgrupowanie Lwowskich Oddziałów Leśnych Warta AK działające do lipca 1945r. Stamtąd żołnierze byli przerzucani grupami na Dolny Śląsk, gdzie zostały stworzone w 15 powiatach struktury Okręgu Zachód Jelenia Góra WiN podległe Zarządowi Obszaru Południe z siedzibą w Krakowie.
  20 maja 1945r. ppłk Topór przekazał otrzymane od płk. Rzepeckiego polecenie likwidacji struktur organizacji NIE we Lwowie.
   Druga
, główny fala okres opuszczania Kresów południowo-wschodnich przez żołnierzy AK trwał od sierpnia do grudnia 1945r. w trakcie której wywożono archiwa konspiracyjne oraz broń.

wtorek, 1 maja 2018

Cywilizacja komunizmu. Leopold Tyrmand

  Autor uważa komunizm za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość i żywi nadzieję, że książka odzwierciedla jego uczucia. Komunizm jest zjawiskiem, wobec którego obiektywizm, jako metoda wyjaśniająca go jest śmieszny w swej nieporadności. Uważa, że pamflet jest jedyną metodą prawidłowego wyjaśniania komunizmu. Życie w komunizmie jest piekłem, ale nie dla wszystkich.
  Jest piekłem
- dla ludzi dobrej woli
- dla uczciwych
- dla rozsądnych
- dla chcących pracować z pożytkiem dla siebie i dla innych

czwartek, 5 kwietnia 2018

Andrzej Błachaniec, tarnowski Strzelec, I Brygada Legionów, Brygada Juranda AK, 2 AWP, Zgorzelec cz. II

   Medal Niepodległości za czynny udział dla niepodległości Polski przed I WŚ
   31 października 1918r. Tarnów, z którego w sierpniu 1914r. strzelec Andrzej wyruszył z oddziałem Strzelców na rozkaz Józefa Piłsudskiego do Krakowa stał się pierwszym wolnym miastem w II RP.
  Pod koniec października 1918r. w Krakowie rozpoczyna się odtwarzanie byłego pułku Zuchowatych za sprawą kpt. Karaszewicza - Tokarzewskiego. Zuchowaci przybywają ze wszystkich zakątków Polski i Europy. Wraca z włoskiego frontu Andrzej, który w pułku walczył od sierpnia 1914r. do kryzysu przysięgowego w 1917r.
  10 i 11 listopada 1918r. oddziały pułku pod dowództwem mjr Juliana Stachiewicza i kpt. Karaszewicza - Tokarzewskiego wyruszyły do walki z Ukraińcami o Przemyśl.

piątek, 2 marca 2018

Andrzej Błachaniec, tarnowski Strzelec, I Brygada Legionów, 1 Brygada AK Juranda, 2 AWP, Zgorzelec cz. I

   26 stycznia 1896r. znanemu i szanowanemu ogrodnikowi Janowi w Radgoszczy w powiecie Dąbrowa Tarnowska na terenie obecnego woj. małopolskiego urodził się syn.
  W tamtym czasie Polska nie istniała, 100 lat wcześniej trzy ościenne państwa dokonały ostatniego III rozbioru I Rzeczpospolitej Obojga Narodów przekreślając tym samym jej istnienie. Andrzej, bo takie nadano imię dziecku wychował się w atmosferze ducha polskości, jaki powszechnie panował w ówczesnej Galicji.

niedziela, 11 lutego 2018

Przeciwko Pax Sowietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe .. wobec reżimu komunistycznego 1944-1956

  Monografia ukazuje dzieje antykomunistycznej powojennej organizacji walczącej z sowieckim i komunistycznym zniewoleniem Polski - Narodowego Zjednoczenia Wojskowego NZW. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN największą organizacją polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią kontynuacją konspiracji narodowej z okresu okupacji niemieckiej.
  Organizacja skupiało ok. 40 tys. żołnierzy. Najliczniejsze struktury NZW działały na Białostocczyźnie, Północnym Mazowszu oraz Podkarpaciu, gdzie walczyło najwięcej antykomunistycznych oddziałów leśnych, liczących łącznie ponad 7 tys. żołnierzy.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

ks. Dybiec, a Polskie Tajne Siły Zbrojne w Podgórzynie k. Jeleniej Góry

  ks. Jan Dybiec urodził się 10 grudnia 1910r. w Tarnawie na Podkarpaciu w rodzinie chłopskiej. 8 maja 1920r. wstąpił do zakonu pijarów w Rakowcach koło Krakowa i przyjął imię Sebastian. Święcenia niższe otrzymał z rąk arcybiskupa metropolity krakowskiego księcia Adama Sapiehy, a kapłańskie z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda w kościele Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie. Po święceniach skierowany został do pijarskiej parafii pw. św. Teresy w Szczuczynie. Po wybuchu wojny ukrywał się do aresztowania przez Niemców 30 stycznia 1944r. Więziony w Lidzie 27

piątek, 22 grudnia 2017

Ppłk Stefan Zając dowódca 32 pp 8 DP z Modlina 39r. na Dolny Śląsk

                      ... Tajemnice Jeleniej Góry...
   Ppłk Stefan Zając urodzony 26 grudnia 1895r. służbę rozpoczął jako dowódca kompani w 1 pułku piechoty Legionów 3 DP Legionów w listopadzie 1918r. który został przekształcony w lutym 1919r. w 7 pp Legionów, którego ostatecznie miastem garnizonowym został Chełm Lubelski.
  Od 1 do 10 listopada 1918r. żołnierz pułku rozbrajali Niemców w Warszawie, Ostrowi, Małkini itd. Do boju pierwszy rusza II batalion po agresji 24 stycznia Czechosłowacji na Śląsk Cieszyński, gdzie 26 przeszedł chrzest bojowy pod Kisielowem. Następnie z III batalionem skierowany został na wojnę z nowo powstającym państwem na terytorium I RP Ukrainą Zachodną.

środa, 29 listopada 2017

ppłk Bolesław Tomaszewski Prezes Okręgu Jelenia Góra - Zachód WiN

  Ppłk Bolesław Tomaszewski Bolesław urodził się 6 listopada 1909r. w Jeziornej w powiecie zborowskim w woj. tarnopolskim II RP.
  W latach 1922 - 30 uczęszczał do II Gimnazjum im. J. Słowackiego w Tarnopolu. 1 września 1930r. rozpoczął kurs w Ośrodku Szkolenia Rezerwy w Różanie, a od 1 października 1931r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej w Komorowie zakończoną promocją oficerską 15 sierpnia 1933r. na ppor. służby stałej piechoty z przydziałem do 51 pp w Brzeżanach.