piątek, 2 sierpnia 2019

Zgorzelec 2019 - Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim

  Wyjątkowo uroczyste były tego roku obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zgorzelcu. Godzina ,,W” zgromadziła uczestników i gości tego wydarzenia na dziedzińcu Kościoła św. Bonifacego przy ul. Emilii Plater, a centralnym jego punktem był pomnik i tablica poświęcona Armii Krajowej. Tam właśnie, przy udziale kompanii honorowej z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i orkiestry PGE Elektrowni Turów przeprowadzono cały świąteczny ceremoniał z przejmującym apelem poległych i salwą honorową.

niedziela, 28 lipca 2019

Zaproszenie na uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zaproszenie

   Obwód Zgorzelecki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza na uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
  Rozpoczną się one o godzinie 17.00 w dniu 1 sierpnia 2019 roku, przy kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu.
  W programie między innymi wystąpienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa oraz składanie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Wystawa poświęcona 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Armii Krajowej w Zgorzelcu na terenie Kościoła Św. Bonifacego


               Powstanie Warszawskie - obrazy i fakty
    W niedzielę - 28 lipca przy kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu odsłonięto wystawę o Powstaniu Warszawskim. W 2019 roku, w dniu 1 sierpnia - przypada 75 rocznica jego wybuchu. Autor wystawy – historyk Piotr Ziemblicki - na 10 tablicach wzruszająco opowiedział o dniach chwały, klęski i zwycięstwa. Wystawę zorganizował Obwód Zgorzelecki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wystawa i rozdawane dzieciom biało czerwone przypinki i chorągiewki to także

poniedziałek, 22 lipca 2019

Odszedł Ryszard Filipowicz ps. Gryf

   W środę, 10 lipca 2019 roku, na wrocławskim cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida został pochowany honorowy prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – płk Ryszard Filipowicz. Żegnała go rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz władze państwowe i samorządowe.
W imieniu instytucji przemawiali w-ce wojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, w-ce prezydent Wrocławia – Sebastian Lorenc.

niedziela, 19 maja 2019

U Borsuka.

W sobotę 11 maja 2019 roku delegacja Obwodu Zgorzeleckiego ŚZŻ Armii Krajowej gościła we wsi Bratków leżącej między  Bogatynią a Zgorzelcem. Gościła u rodziny Wojciecha Borsuka - zmarłego w 2011 roku kombatanta Armii Krajowej i członka ŚZŻ AK.
   To właśnie w tej wsi, w 1957 roku,  po latach sowieckich łagrów, zamieszkał Wojciech Borsuk  wraz ze swoją niedawno co poślubioną żoną Antoniną ( z domu Płociak). Tu urodziły im  się córki Genowefa i Małgorzata, a potem szczęśliwie doczekali się wnucząt.

poniedziałek, 13 maja 2019

Świętowano koniec II Wojny Światowej

  We czwartek,  8 maja 2019 roku, pod pomnikiem Orła Piastowskiego przy  Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska odbyła się uroczystość 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
  Na zaproszenie gospodarza uroczystości - burmistrza Miasta Zgorzelec-  przybyły delegacje samorządów, szkół, stowarzyszeń kombatanckich i organizacji społecznych oraz wystawiane przez nich  poczty sztandarowe. Modlitwę w intencji poległych i zmarłych kombatantów poprowadzili ks. dziekan Jan Kułyna i ks. Marek Bonifatiuk a przemowy wygłosili za-ca burmistrza Radosław Baranowski i starosta zgorzelecki Artur Bieliński.

czwartek, 25 kwietnia 2019

Rocznica forsowania Nysy Łużyckiej

  W kwietniu 2019 roku przypadała 74 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej. Uroczystości organizowane przez samorządy Zgorzelca i Pieńska odbyły się odpowiednio 16 i 17 kwietnia.
  Wraz z innymi organizacjami wzięła w nich udział delegacja Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacji towarzyszył sztandar, którego poczet składał się z uczniów zgorzeleckiego Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu im. Górników i Energetyków Turowa.

piątek, 12 kwietnia 2019

Ważne rocznice Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu Zgorzeleckiego

  W 2020 roku minie 30 rocznica powstania Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 2 lutego 1990 roku w zgorzeleckim Domu Kultury. To był bardzo gorący czas dla tych którzy przeżyli lata represji i upokorzeń, dla tych, których z pogardą nazywano zaplutymi karłami reakcji.

piątek, 29 marca 2019

Zmiana w kierownictwie Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W piątek 22 marca 2019r, w Zgorzelcu, odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze ŚZŻ AK.  Dotychczasowy Zarząd Obwodu z Romanem Latosińskim w roli prezesa złożył roczne sprawozdanie z działalności, które zostało przyjęte.
  Następnie prezes R. Latosiński ogłosił, że rezygnuje ze swojej funkcji i zaproponował w swoje miejsce innego członka obwodu pan Kajetana Marcinkowskiego. Kajetan Marcinkowski propozycję kandydowania przyjął. W swoim wystąpieniu odwołał się do rodzinnych tradycji niepodległościowych oraz zaproponował kontynuację tych wzorców Związku które nakazują najlepszą opiekę nad (nielicznymi już)

środa, 6 lutego 2019

Eksterytorialny Inspektorat Okręgu Lwów AK WiN na Dolnym Śląsku

  II pułk Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej zwany w konspiracji Eksterytorialnym Inspektoratem Okręgu Lwów WiN o kryptonimie Staw działał na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczył siedzibę swojej komendy we Wrocławiu. II pułk brygady kadrowej V dywizji lwowskiej posiadał następująca strukturę:
- 5 batalionów kadrowych
- 19 kompanii kadrowych (placówki)
- 61 plutonów kadrowych.
Oficerami Sztabu II pułku byli:
- mjr. Józef Bosak - Komendant
- por. Andrzej Zalewski - z-ca Komendanta i oficer operacyjny
- ppor. Alojzy Wojtowicz - szef informacji

środa, 12 grudnia 2018

1 Brygada Kadrowa 5 Dywizji Lwowskiej, czy Eksterytorialny Okręg Lwów AK WiN

  6 sierpnia 1945r. postanowiono o rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), w miejsce której w Warszawie 2 września 1945r. powołano kolejną organizację, tym razem polityczną Ruch Oporu bez Walki i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (WiN). Na Kresach Południowo-Wschodnich II RP nadal jednak funkcjonowała organizacja NIE, której struktury były likwidowane do listopada 1945r.
  W tym okresie rozpoczęła się tzw. druga, główny fala opuszczania Kresów Południowo - Wschodnich przez żołnierzy AK, która trwała do grudnia 1945r., podczas której wywieziono archiwa konspiracyjne oraz broń. 7 grudnia ostatni Komendant Okręgu Lwów AK - NIE mjr Anatol Sawicki wraz z rodziną przybywa do Krakowa 9 grudnia 1945r. transportem kolejowym ojców Franciszkanów.

niedziela, 28 października 2018

Franciszek Garwol ostatni dowódca I Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej 1948-56

  Franciszek Garwol urodził się 6 sierpnia 1904r. w Przemytnicy koło Nowego Sącza. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu od 1923r. uczył się prywatnie we Lwowie, gdzie w 1927r. zdał mała maturę w V Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego we Lwowie. 17 października 1927 został powołany do czynnej służby wojskowej w 5 pułku artylerii lekkiej we Lwowie, gdzie ukończył szkołę podoficerską i od 1 października 1929r. służył jako podoficer. Po zdaniu matury w 1932r. został skierowany do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy.

sobota, 22 września 2018

NIE na Obszarze Lwów po wejściu Sowietów

   Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Kazimierz Sosnkowski oraz dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski ps. Bór zakładali, że nie zostaną nawiązane stosunki dyplomatyczne z Sowietami, zatem również, że stosunek Sowietów do ujawniających się podczas Akcji Burza oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego będzie wrogi.
  Pod koniec 1943r. przewidzieli konieczność utworzenia tajnej organizacji zwanej Niepodległość w skrócie NIE. Na Komendanta Obszaru III Południowo - Wschodniego wyznaczono ppłk. dypl. Feliksa Jansona, ówczesnego Szefa Sztabu Komendy Obszaru Lwów AK, który nie ujawnił się podczas Akcji Burza, a po objęciu kierownictwa Obszarem AK - NIE przyjął ps. Rajgras. Od komendantów okręgów, inspektoratów, obwodów i szefów komórek odebrano przysięgę, której tekst brzmiał:

czwartek, 16 sierpnia 2018

Struktura Okręgu Lwów NIE 1944

  Na początku sierpnia 1944r. ppłk Janson po aresztowaniu ppłk. Henryka Pohoskiego szefa wywiadu, ppor. Jerzego Polaczka szefa kontrwywiadu wydał rozkazy likwidujące strukturę Komendy Obszaru AK powołując organizację NIE. Komendę Okręgu Lwów NIE po wyjeździe do Żytomierza ppłk Stefan Czerwińskiego objął dotychczasowy zastępca ppłk Franciszek Rekucki ps. Bak przyjmując ps. Topór, a Szefem Sztabu został mjr Bolesław Tomaszewski ps. Warta. Obaj dowódcy poszukiwani przez Smiersz wyjechali w ostatnich dniach sierpnia 1944r. na Rzeszowszczyznę, gdzie równocześnie przenieśli dowództwo oddziałów leśnych Okręgu Lwów AK.

środa, 18 lipca 2018

5 Dywizja Piechoty AK podczas Akcji Burza we Lwowie

  18 lipca 1944r. niemieckie władze administracyjne oraz Ukraińska Policja opuściły Lwów. 19 lipca miasto opuścił Wermaht, ale w rejonie miasta pojawiło się kilka wycofujących się dywizji niemieckich. 21 lipca wieczorem w pobliżu Lwowa pojawili się pierwsi zwiadowcy sowieccy.
  22 lipca rano od strony południowo-wschodniej na Lwów ul. Zieloną na Łyczakowie w kierunku centrum rozpoczęły się walki uliczne z udziałem czołgów i artylerii sowieckiej 29 brygada zmotoryzowana 10 korpusu 4 Armii Pancernej. Wobec braku piechoty do walk w mieście, przyjęta została pomoc oddziałów AK liczących ok. 4500 żołnierzy.