niedziela, 1 marca 2020

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zgorzelec 1 marzec 2020

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zgorzelec 1 marzec 2020


Witam, dzisiaj nie mam już siły. Za kilka dni napiszę kilka zdań, ale w zamian umieszczam fotki i zapraszam na facebooka.
Pozdrawiam.


środa, 12 lutego 2020

1 marca 2020 - "Jest takie miejsce Zgorzelec +"

  1 marca 1951r. w więzieniu na Mokotowie między godziną 20.00 a 20.45 pluton egzekucyjny pod dowództwem sierż. Aleksandra Dreja, wykonał siedem wyroków śmierci na członkach poakowskiej formacji antykomunistycznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN.
  Jako pierwszy zginął ppłk Łukasz Ciepliński, ostatniego w grupie rozstrzelano por. Józefa Rzepkę (godz. 20.45).
  Ostatni IV Zarząd Główny WiN-u odtworzony w styczniu 1947r. przez żołnierzy Armii Krajowej z rejonu Rzeszowa. Prezesem zarządu został ppłk Łukasz Ciepliński. W jego skład weszli: mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Rzepka, por. Karol Chmiel, por. Józef Batory. W tym czasie podziemie było już prawie rozbito, a struktury WiN-u szczątkowe.
  Żołnierze Wyklęci – walczyli w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną.

wtorek, 11 lutego 2020

Ojciec Wiktor Franciszek Błaż obrońca Hanaczowa, kapelan Brygady Świętokrzyskiej NSZ

   Franciszkanin Ojciec Wiktor Franciszek Błaż urodził się 29 stycznia 1915 r. we wsi Miertniki w  pow. stryjskim. 6 października 1943r. został przeniesiony z parafii w Rybotyczach do parafii Hanaczów, gdzie został katechetą w Hanaczówce. Wkrótce jednak jego losy mocno związały się z Hanaczowem. Został jego obrońcą Hanaczowa w trakcie ludobójczych ataków band UPA, jednocześnie podtrzymywał na duchu matki i dzieci.
  Na początku kwietnia 1944 r. przed drugim napadem o. Celestyn Tadeusz Gacek proboszcz Hanaczowa zorganizował ewakuację dzieci i części mieszkańców wsi do Lwowa.
  Po ewakuacji spośród duchownych w Hanaczowie, pozostał tylko Ojciec Wiktor Franciszek Błaż.

niedziela, 12 stycznia 2020

Czy faktycznie Jan Edmund Reszke vel Piotr Juszczak zmarł w Zgorzelcu?

Prof. Jan Edmund Reszke vel Piotr Juszczak urodził się 13 stycznia 1897r., a zmarł 18 sierpnia 1949r, czy jak podaje Wikipedia urodził się 1909 r., zmarł 25 lipca 1950 r., marły w naszym granicznym mieście, w Zgorzelcu.
   Pochodził ze sławnej w Europie i Stanach Zjednoczonych rodziny, jednej z najbogatszych w ówczesnej pod rozbiorami Polsce. Studia ukończył w poznańskim konserwatorium w klasie skrzypiec, a następnie kompozycję i dyrygenturę na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Wiedniu.
  Po ukończeniu studiów mieszkał i pracował w Poznaniu, gdzie prowadził męski chór katedralny i tworzył ilustracje muzyczne w Polskim Radiu.

sobota, 2 listopada 2019

Niemiecki Katyń 1939

  We wrześniu 1939r. na terenach zachodniej Polski tj. Pomorza, północnego Mazowsza, Wielkopolski i Śląska jak i na Kresach Wschodnich dokonywano zbrodni na najbardziej patriotycznej i wiodącej części społeczeństwa.
  Niemcy dokonywali zbrodni natychmiast po zajęciu terenów albo mordowali po kilku, kilkunastu dniach w obozach przejściowych. Niemiecki akt ludobójstwa skierowany został także w propagandzie przeciwko patriotycznej i wiodącej części społeczeństwa na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Zaplanowane i metodycznie realizowano rozstrzelanie ok. 80 tys. nauczycieli, księży, ziemian, przedstawicieli wolnych zawodów, działaczy społecznych, emerytowanych wojskowych., powstańców wielkopolskich i śląskich. Kolejnych 50 tys. deportowano do obozów zagłady

piątek, 2 sierpnia 2019

Zgorzelec 2019 - Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim

  Wyjątkowo uroczyste były tego roku obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zgorzelcu. Godzina ,,W” zgromadziła uczestników i gości tego wydarzenia na dziedzińcu Kościoła św. Bonifacego przy ul. Emilii Plater, a centralnym jego punktem był pomnik i tablica poświęcona Armii Krajowej. Tam właśnie, przy udziale kompanii honorowej z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i orkiestry PGE Elektrowni Turów przeprowadzono cały świąteczny ceremoniał z przejmującym apelem poległych i salwą honorową.

niedziela, 28 lipca 2019

Zaproszenie na uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zaproszenie

   Obwód Zgorzelecki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza na uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
  Rozpoczną się one o godzinie 17.00 w dniu 1 sierpnia 2019 roku, przy kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu.
  W programie między innymi wystąpienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa oraz składanie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Wystawa poświęcona 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Armii Krajowej w Zgorzelcu na terenie Kościoła Św. Bonifacego


               Powstanie Warszawskie - obrazy i fakty
    W niedzielę - 28 lipca przy kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu odsłonięto wystawę o Powstaniu Warszawskim. W 2019 roku, w dniu 1 sierpnia - przypada 75 rocznica jego wybuchu. Autor wystawy – historyk Piotr Ziemblicki - na 10 tablicach wzruszająco opowiedział o dniach chwały, klęski i zwycięstwa. Wystawę zorganizował Obwód Zgorzelecki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wystawa i rozdawane dzieciom biało czerwone przypinki i chorągiewki to także

poniedziałek, 22 lipca 2019

Odszedł Ryszard Filipowicz ps. Gryf

   W środę, 10 lipca 2019 roku, na wrocławskim cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida został pochowany honorowy prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – płk Ryszard Filipowicz. Żegnała go rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz władze państwowe i samorządowe.
W imieniu instytucji przemawiali w-ce wojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, w-ce prezydent Wrocławia – Sebastian Lorenc.

niedziela, 19 maja 2019

U Borsuka.

W sobotę 11 maja 2019 roku delegacja Obwodu Zgorzeleckiego ŚZŻ Armii Krajowej gościła we wsi Bratków leżącej między  Bogatynią a Zgorzelcem. Gościła u rodziny Wojciecha Borsuka - zmarłego w 2011 roku kombatanta Armii Krajowej i członka ŚZŻ AK.
   To właśnie w tej wsi, w 1957 roku,  po latach sowieckich łagrów, zamieszkał Wojciech Borsuk  wraz ze swoją niedawno co poślubioną żoną Antoniną ( z domu Płociak). Tu urodziły im  się córki Genowefa i Małgorzata, a potem szczęśliwie doczekali się wnucząt. W Bratkowie łatwo odnaleźć ich okazały dom. Stoi na samej górze wsi. Wśród innych, przedwojennych budynków wyróżnia go piękny -  mansardowy dach.

poniedziałek, 13 maja 2019

Świętowano koniec II Wojny Światowej

  We czwartek,  8 maja 2019 roku, pod pomnikiem Orła Piastowskiego przy  Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska odbyła się uroczystość 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
  Na zaproszenie gospodarza uroczystości - burmistrza Miasta Zgorzelec-  przybyły delegacje samorządów, szkół, stowarzyszeń kombatanckich i organizacji społecznych oraz wystawiane przez nich  poczty sztandarowe. Modlitwę w intencji poległych i zmarłych kombatantów poprowadzili ks. dziekan Jan Kułyna i ks. Marek Bonifatiuk a przemowy wygłosili za-ca burmistrza Radosław Baranowski i starosta zgorzelecki Artur Bieliński.

czwartek, 25 kwietnia 2019

Rocznica forsowania Nysy Łużyckiej

  W kwietniu 2019 roku przypadała 74 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej. Uroczystości organizowane przez samorządy Zgorzelca i Pieńska odbyły się odpowiednio 16 i 17 kwietnia.
  Wraz z innymi organizacjami wzięła w nich udział delegacja Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacji towarzyszył sztandar, którego poczet składał się z uczniów zgorzeleckiego Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu im. Górników i Energetyków Turowa.

piątek, 12 kwietnia 2019

Ważne rocznice Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu Zgorzeleckiego

  W 2020 roku minie 30 rocznica powstania Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 2 lutego 1990 roku w zgorzeleckim Domu Kultury. To był bardzo gorący czas dla tych którzy przeżyli lata represji i upokorzeń, dla tych, których z pogardą nazywano zaplutymi karłami reakcji.

środa, 6 lutego 2019

Eksterytorialny Inspektorat Okręgu Lwów AK WiN na Dolnym Śląsku

  II pułk Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej zwany w konspiracji Eksterytorialnym Inspektoratem Okręgu Lwów WiN o kryptonimie Staw działał na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczył siedzibę swojej komendy we Wrocławiu. II pułk brygady kadrowej V dywizji lwowskiej posiadał następująca strukturę:
- 5 batalionów kadrowych
- 19 kompanii kadrowych (placówki)
- 61 plutonów kadrowych.
Oficerami Sztabu II pułku byli:
- mjr. Józef Bosak - Komendant
- por. Andrzej Zalewski - z-ca Komendanta i oficer operacyjny
- ppor. Alojzy Wojtowicz - szef informacji

środa, 12 grudnia 2018

1 Brygada Kadrowa 5 Dywizji Lwowskiej, czy Eksterytorialny Okręg Lwów AK WiN

  6 sierpnia 1945r. postanowiono o rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), w miejsce której w Warszawie 2 września 1945r. powołano kolejną organizację, tym razem polityczną Ruch Oporu bez Walki i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (WiN). Na Kresach Południowo-Wschodnich II RP nadal jednak funkcjonowała organizacja NIE, której struktury były likwidowane do listopada 1945r.
  W tym okresie rozpoczęła się tzw. druga, główny fala opuszczania Kresów Południowo - Wschodnich przez żołnierzy AK, która trwała do grudnia 1945r., podczas której wywieziono archiwa konspiracyjne oraz broń. 7 grudnia ostatni Komendant Okręgu Lwów AK - NIE mjr Anatol Sawicki wraz z rodziną przybywa do Krakowa 9 grudnia 1945r. transportem kolejowym ojców Franciszkanów.