poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Grupa kpt. Bednarkiewicza w Zgorzelcu

     W Zgorzelcu w latach 1946 - 1947 działała grupa kpt. Bohdana Bednarkiewicza, która liczyła ponad 20 osób. Grupa prowadziła działalność przerzutową i wywiadowczą na rzecz polskich ośrodków emigracyjnych.
    Znalazłem ciekawy szczegół dotyczący kpt. Bohdan Bednarkiewicz, który jest ujęty w zakładce kadra dowódcza 5 Wileńskiej Brygady AK zwanej również "Brygadą Śmierci" na stronie Stowarzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady AK na poz. 34. Dowódcą brygady był mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka.
    W okresie okupacji niemieckiej Brygada działała w trudnych warunkach mając przeciw sobie trzech wrogów – Niemców, ich litewskich sojuszników oraz partyzantkę sowiecką. W lipcu 1944 brygada liczyła ok. 500 partyzantów.

 
     Znany polski historyk Paweł Jasienica (prawdziwe nazwisko: Leon Lech Beynar), w czasie okupacji jako oficer Armii Krajowej od jesieni 1944 był żołnierzem 5 Wileńskiej Brygady AK, a przez pewien czas adiutantem samego dowódcy Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko
    Nie znalazłem potwierdzenia, czy jest to ten sam oficer, czy to tylko zbieg okoliczności.

Źródło:
Atlas Podziemnego Państwa Polskiego 1944-56
5 Wileńska Brygada AK
Wikipedia 5 Wilenska Brygada AK
Szlaki pamieci kujawsko-pomorskie