niedziela, 1 lutego 2015

Żołnierze Wyklęci ziemi zgorzeleckiej - ilu Was było?

     Mija 25 lat od zmiany systemu politycznego w Polsce. 1 marca 2011r. Sejm RP uchwalił Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".
     Do dzisiaj  nie znalazłem żadnych oficjalnych informacji na temat Żołnierzy Wyklętych, którzy mogli zamieszkać na terenie powiatu zgorzeleckiego próbując przeżyć w PRL. Kilka lt temu była to dla mnie oczywista informacja, że tutaj ich nie było, nie żyli, nie mieszkali.
     Tym bardziej  przekonywało mnie to, że utworzone Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, też nie publikowało żadnych na ten temat informacji. Mając na uwadze jednak opowiadania, a właściwie skąpe zdania mojego sp. dziadka, odczuwałem ciągłe pytanie - o czym mówił.
      Zacząłem się interesować tematem szerszej i jakie było moje zaskoczenie,
    kiedy okazało się, że tutaj tzn. na ziemi zgorzeleckiej Żołnierze Wyklęci i nie tylko mieszkali, ale i prowadzili po 1945r. działalność antykomunistyczną.
     Od początku lat 90' uroczyście obchodzimy pamięć o walce żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem. Od niedawna oddajemy także hołd "Żołnierzom Wyklętym" rozwiązanej Armii Krajowej, którzy również wypełnaili ostatni rozkaz Komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego rozwiązujący Armię Krajową i nadal walczyli nawet do lat 60 XX w., ale już z nowym okupantem Polski sowietami i polskimi komunistami, którym pomogli przejąć władzę w Polsce.      Żołnierze Wyklęci walczyli w antykomunistycznych oddziałach, które przyjmowały różne nazwy.
     Od początku lat 90' uroczyście obchodzimy walkę żołnierzy Armii Krajowej, którzy nadal walczyli z okupującymi Polskę sowietami i komunistami nawet do lat 60 XX w. Walczyli w oddziałach, które przyjmowały różne nazwy.
Pierwsze informacje do których dotarłem, były to wzmianki o:
- placówce w Zgorzelcu 07 o kryptonimie "Linia", którą dowodził plut. Michał Rębisz ps. Biały oraz
- placówce w Radzimowie 08 o kryptonimie "Konin", którą dowodził sierż. Antoni Bednarz ps.Gabryś
- placówce w Rudzicy - Mikułowa o kryptonimie "Las", którą dowodził  plut. Jan Piwowar ps. Janusz.
     Placówki te rozpoznawały rozmieszczenia posterunków WOP na granicy polsko-niemieckiej i polsko-czechosłowackiej. Żołnierze tych placówek byli tak głęboko zakonspirowani, że do dzisiaj niewiele wiedzą o nich sąsiedzi, członkowie ich rodzin, archiwa IPN.
     Przeżyli ponieważ wypełnili ostatni rozkaz umierającego w ub-ckiej katowni we Wrocławiu ostatniego Komendanta Okręgu Lwowskiego AK, NIE, WiN ppłk. Anatola Sawickiego ps. Młota, który zamieszkał w Lubaniu Śląskim. Ppłk. Anatol Sawicki organizował na terenach południowo-zachodniej Polski Eksterytorialny Okręg Lwowski Zrzeszenia WiN odtwarzając kadrowe struktury podziemia lwowskiego 5 Dywizji Piechoty AK.
Placówka 02 Las w Rudzicy

... Rozkazuję milczeć ... i milczą wszyscy do dzisiaj
 
     Następnie znalazłem informacje o:
- antykomunistycznej młodzieżowej organizacji kobiecej Jest nas 34 działającej w Pieńsku
- antykomunistycznej grupie Trojanowskiego działającej na terenie gminy Węgliniec,
- grupie kpt. Bednarkiewicza w Zgorzelcu
- komórce Brygady Świętokrzyskiej NSZ w Zgorzelcu
     Z uwagi na chroniczny brak informacji dotyczący żołnierzy ppłk. Anatola Sawickiego pojechałem na cmentarz do Rudzicy k. Lubania Śląskiego. Na cmentarzu zaniemówiłem, tam na mogiłach potwierdziły się imiona oraz nazwiska żołnierzy wymienianych  obecnie w różnych opracowaniach począwszy od kresowych walk z bandami UPA, w obronie wsi Haraczów w powiecie przemyślany woj. tarnopolskiego II RP.

.... Jeżeli czasy sie zmieniły to, dlaczego dzisiaj my milczymy ...
     Dzisiaj nadal nie otrzymuję informacji, dlaczego po dziesiątkach lat nie ma na propagowanych przez lokalne samorządy informacji, inicjatyw, mających na celu upamiętnienie lokalnych bohaterów walczących kolejno z niemieckim, sowieckim oraz komunistycznym zniewoleniem.


artykuły powiązane: 
Żołnierz Wyklęty oddziału AKO-WiN obwodu Zambrów na ziemi zgorzeleckiej  
Żołnierz Wyklęty oddziału AK - WiN inspektoratu Puławy mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlika na ziemi zgorzeleckiej  
Żołnierz Wyklęty Nowogródzkiej AK na ziemi zgorzeleckiej 
Żołnierze Wyklęci, których połączyła ziemia zgorzelecka
- Żołnierze AK - WiN, kresowi obrońcy z Hanaczowa na Placówce 02 "Las" w Rudzicy pow. lubańskiego na Dolnym Śląsku
- Kadry Lwowskich Oddziałów Leśnych Warta AK w jeleniogórskim wrzesień 1945
- Czy to kresowi obrońcy z Hanaczowa, Żołnierze Wyklęci ppłk. Anatola Sawickiego placówki 02 Rudzica WiN 

Źródło:
fakty.interia.pl/rozkazuje-milczec-zapomniani-zolnierze-z-placowki-las