poniedziałek, 25 stycznia 2016

Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

     W Lublinie szlak obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom
- Narodowych Sił Zbrojnych NSZ
- Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
- Zrzeszenia WiN,
- Armii Krajowej AK
- oraz innych formacji
Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej. W centrum Lublina jest
kilkanaście tablic pamiątkowych w miejscach, gdzie były katownie i areszty NKDW, UB oraz MO, gdzie przetrzymywano, torturowano i mordowano Żołnierzy Wyklętych. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Wszystkie wymienione miejsca zostały połączone ścieżką edukacyjną z tablicami informacyjnymi. Szlak pamięci obejmuje:
   Na cmentarzach przy ul. Unickiej i Lipowej znajdują się groby Bohaterów zabitych w walce z okupantem niemieckim i sowieckim oraz komunistami o wolną Polskę.
    Na pl. Zamkowym i przy ul. Lipowej 25 znajdują się pomniki
- Więzienie NKWD i MBP na Zamku Lubelskim,
- Pomnik Zaporczyków na Placu Zamkowym
- Cmentarz przy ulicy Unickiej
- Szpital Św. Jana Bożego
- Kościół Karmelitów przy Szpitalu Św. Jana Bożego
- Areszt śledczy NKWD, ulica Probostwo 19
- Areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej, Klasztor oo. Karmelitów, ulica Świętoduska 14/16
- Komenda Powiatowa MO, Pałac Potockich, ulica Staszica 3
- Areszt i siedziba PUBP w Lublinie, ulica Cicha
- Siedzibę i areszt Komendy Wojewódzkiej MO, ulica 1 Armii WP 3
- Siedzibę i katownia Resortu Bezpieczeństwa Publicznego i WUBP, róg ulic Krótkiej 4 i Jasnej 8
- Siedzibę i park maszynowy NKWD, róg ulic Jasnej i Wieniawskiej
- Pierwsza siedziba WUBP w Lublinie, ulica Krakowskie Przedmieście 53
- Pierwsza siedziba SD, ulica Krakowskie Przedmieście 49
- Siedzibę PUBP / komisariat MO, ulica Krakowskie Przedmieście 47
- Miejsce największej akcji ekspropriacyjna przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64
- Siedzibę i areszt NKWD, ulica Chopina 7
- Siedzibę i katownia NKWD oraz UB, ulica Chopina 18
- Siedzibę i katownia komunistycznego Zarządu Informacji, róg ulic Narutowicza/Piłsudskiego
- Siedzibę UB i Komenda Wojewódzka MO, ulica Narutowicza 73
- Pomnik mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora oraz sześciu jego podkomendnych
- Cmentarz przy ulicy Lipowej
- Siedzibę i koszary 3. Brygady KBW, ulica Lipowa
- Cmentarz przy ulicy Lipowej, wejście od ulicy Białej
- Siedzibę niemieckiego Gestapo i sowieckiego „Smiersz”, ulica Uniwersytecka 1
- Obóz filtracyjny NKWD na Majdanku
- Koszary 3. Brygady KBW, Droga Męczenników Majdanka 129 i 70

artykuły powiązane:
Żołnierz Wyklęty oddziału AK - WiN ps. Huragan inspektoratu Puławy mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlika na ziemi zgorzeleckiej 
Żołnierz Wyklęty Lubelskiego AK - WiN ps. Opel na ziemi zgorzeleckiej 
14 lipca 1944r. wydano rozkaz rozpoczęcia Akcji Burza w Okręgu Lublin 
Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945 - 1963 - Odznaka PTTK 
Zaporczycy 1943-1949 - ostatni żołnierz mjr Zapory opuścił więzienie PRL w 1971r. 

Źródło:
http://fkw.edu.pl/