piątek, 23 sierpnia 2013

Wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego

 „Nie jesteśmy żadną ’bandą’,
jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Niejeden z waszych ojców i braci jest z nami” 
– mówił do żołnierzy mjr „Łupaszko” w marcu 1946 roku.

    W latach powojennych zginęło w walce lub zostało zamordowanych przez NKWD i UB ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Miejsca pochówków wielu tych bohaterów są do dzisiaj nieznane. Nie da się dokładnie policzyć, ile osób zmarło na skutek represji, jakim ich poddano. Byli maltretowani w więzieniach, obozach pracy, część deportowano do Związku Sowieckiego, gdzie trafili do łagrów. Dotyczyło to kilkuset tysięcy osób walczących o wolną Polskę.
     Kolejne ofiary zbrodni terroru komunistycznego, zidentyfikowane podczas prac ekshumacyjnych, prowadzonych w kwaterze „Ł” na Powązkach w Warszawie.

Władysław Borowiec ps. Żbik
     – żołnierz Armii Krajowej (AK) zamordowany 25 września 1948 roku.

Henryk Borowy-Borowski ps. Trzmiel 
     – porucznik Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu UB 8 lutego 1951 roku.  Był prawnikiem i oficerem Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, w latach 1942 - 44 służył w grupie do walki z sowietyzacją ziem polskich, o kryptonimie „Cecylia”. Wiosną 1945 r. współorganizował przerzut na Zachód żołnierzy byłego Okręgu Wileńskiego AK. Pracował w kontrwywiadzie.

Hieronim Dekutowski ps. Zapora
     – cichociemny, major Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ) i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) zamordowany 7 marca 1949 roku. Po walkach w 1939r. we Lwowie dotarł do Francji, tam wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł elitarne szkolenie dla cichociemnych. Po zrzucie do kraju w 1943 r. trafił do okręgu AK w Lublinie. W styczniu 1945r .nawiązał kontakt z Komendą Okręgu AK Lublin i stanął na czele grupy dywersyjnej prowadzącej akcje odwetowe przeciwko NKWD, UB i MO. Od lata 1945r. dowodził wszystkimi oddziałami leśnymi w Inspektoracie Lubelskim Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a później WiN.

Zygfryd Kuliński ps. Albin 
     – żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) zamordowany 29 marca 1950 roku.

Józef Łukaszewicz ps. Walek
     – żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w oddziałach Zygmunta Rzeźkiewicza „Grota” oraz Zygmunta Jezierskiego „Orła”. W grudniu 1947 r. był współzałożycielem antykomunistycznej organizacji młodzieżowej. Zamordowany 14 maja 1949 r.

Henryk Pawłowski ps. Długi 
    – żołnierz Armii Krajowej i kurier Rządu RP na Uchodźstwie zamordowany 3 lutego 1949 roku.

Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka 
     – major Wojska Polskiego (WP), dowódca V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowódca oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK, zamordowany 8 lutego 1951 roku.

Wacław Walicki ps. Druh Michał
     – porucznik Armii Krajowej, oficer Komendy Okręgu Wileńskiego AK zamordowany 22 grudnia 1949 roku.

Ryszard Widelski ps. Irydion 
     – żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) zamordowany 28 stycznia 1949 roku.


http://ipn.gov.pl
http://portal.arcana.pl
http://www.redisbad.pl/