piątek, 4 kwietnia 2014

Tułacza Armia - gen. Polskich Nadziei

   30 VII 1941 r. doszło do podpisania Układu Sikorski – Majski. W pierwszym artykule układu stwierdzono, że

wszystkie układy radziecko-niemieckie zawarte w 1939 r.
rząd ZSRR uznaje za niebyłe i tracą swoją moc
.
    Do układu dołączono protokół, w którym Sowieci zapowiedzieli udzielenie amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni wolności i przebywaj na terenie Związku Radzieckiego, bądź to jako jeńcy wojenni, bądź na innych dostatecznych podstawach.
   
 
Tułacza Armia
Tam na Uchcie, na Soświe
stoi sosna przy sośnie.
Drzewa piękne, masztowe wyrosły.
Myśmy ostrym toporem
rozprawiali się z borem
nie dla Polski - dla Rosji! dla Rosji!

Dobywaliśmy węgiel
pod Polarnym aż Kręgiem
lub spławialiśmy las na Pieczorze.
I rzucała nas dola
na bezdroża, na pola,
w tundrę, tajgę, za góry, za morze...

Bieda była, oj, bieda!
Trzeba było się nie dać
trzeba było być twardym, upartym,
poprzez łagry i tiurmy
jak na froncie do szturmu
iść z żołnierskim honorem i hartem.

Dziś w angielskiej kantynie
przy dziewczynie i winie
wspominamy, jak gdzieś na Ładodze
od tyfusu, malarii
tysiącami śmy marli
i tysiące nas padły na drodze.

Dobrze jest, że nas nie ma
tam, gdzie zima, Kołyma,
gdzie Workuty, Irkucki, Tobolski,
że przez morze kaspijskie
i przez piaski libijskie
wędrujemy prościutko do Polski.

Na granicy Arabii
dostaniemy karabin,
ładownice wypełnią naboje,
będą czołgi i działa,
i zwycięstwo, i chwała,
gdy z tułaczki ruszymy na boje.