niedziela, 7 lipca 2013

Dobrodziejstwa systemu sowieckiego wprowadzanego od 17 września 1939r.

Lesław Jurewicz we "Wspomnieniu z mojej młodości" pisze o oddanych sprawie systemu komunistycznego urzędnikach państwowych lat 50-tych w PRL-u, którzy literalnie realizowali decyzje aparatczyków i UB-eków. Urzędnicy z wykształceniem podstawowym oddani sprawie mogli liczy na wdzięczność i  pracę, natomiast wielu autochtonów, tzn. Polaków urodzonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych opuszczało kraj nie mogąc się pogodzić z postępującym upadkiem życia codziennego.


Czesław Krzyszowski w "Łaskawym losie" pisze o postawach obywateli Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej na Kresy Polskie, co było wynikiem ścisłej współpracy z niemieckim najeźdźca mającej na celu rozbiór Polski. Często chętna współpraca z sowieckim najeźdźcą, też kończyła się zesłaniem na Syberię albo uwiezieniem -  śmiertelny był często ten chichot komunistycznej żarliwości. Dziwne wyzwolenie, któremu towarzyszy ciągły strach.

     Strach przed aresztowaniem, przed głodem, przed zesłaniem, strach .....


Mieczysław Dec we Wspomnieniach dziadka cz. III  wspomina " ... upatrzył mnie sobie do tego zajęcia, bo sam nie umiał pisać ani czytać po rusku. Skończył tylko jedną klasę i pierwsze półrocze drugiej i to było całe jego wykształcenie. Ale był już urzędnikiem w sowieckim "sielradzie". .." 15 kilometrów od domu zatrzymany przez ukraińskich milicjantów jako żołnierz polski i rozstrzelany."

artykuły podobne:
17 września 1939 IV rozbiór Polski
 
17 września 1939 ZSRR sojusznik III Rzeszy zaatakowała Polskę  
Obchody upamiętniające 17 września na ziemi zgorzeleckiej 

Źródło:
http://www.wbc.poznan.pl - Głosy Podolan 116