wtorek, 3 września 2013

Biuletyn IPN nr 9–10 2010r.

Artykuły omawiają:
- przyczyny i przebieg strajków w lipcu i sierpniu 1980r.,
- powstanie NSZZ „Solidarność”
- wydarzenia społeczne i polityczne w latach 1980–1981 w różnych regionach kraju.
Ukazują głównych bohaterów wydarzeń, mówią o wsparciu Kościoła katolickiego dla wielomilionowego ruchu wolnościowego w Polsce, ale także o działaniach komunistycznych władz i bezpieki, które doprowadziły do stanu wojennego.
Artykuły poświęcone działaczom solidarnościowym, którzy zginęli pod Smoleńskiem w drodze do Katynia: prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, Arkadiuszowi Rybickiemu i Annie Walentynowicz.


Do „Biuletynu” dołączony jest bezpłatna płyta DVD z filmem „Robotnicy 80”. 
WARTO


http://ipn.gov.pl