środa, 16 kwietnia 2014

Izba Pamięci w Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu

Rota przysięgi Armii Krajowej
         Przyjmowany:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.
         Przyjmujący:
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku.
Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

     Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków. Największa podziemna organizacja zbrojna w okupowanej Europie i ówczesnym świecie ogarniętym wojną.


Źródło:
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu
Wikipedia Armia Krajowa
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej