czwartek, 11 lutego 2016

Sowiniec - Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

     Mijają lata od czerwca 1998r., kiedy to w Krakowie Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta oraz Wojewoda powołali do życia Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego zwaną Sowiniec, której celem jest m.in.:
- gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych, dokumentujących zmagania niepodległościowe
Polaków w XIX i XX w.,

- prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej w tym zakresie
- wspieranie wysiłków istniejących już placówek.
     Fundacja scala rozproszone zbiory indywidualnych badaczy, kolekcjonerów, instytucji oraz wszystkich, którzy posiadają materiały poświęcone najnowszej historii Polski, tworzy możliwości ich naukowego opracowania i udostępniania w formie publikacji książkowych, wystaw oraz imprez popularyzatorskich.
     W ciągu dziesięciu lat Fundacja zrealizowała m.in. 15 wystaw, 26 filmów dokumentalnych, dokumentację filmową ok. 60 osób (w tym duchownych - więźniów obozów koncentracyjnych II wojny światowej, żołnierzy Polski Podziemnej, działaczy i uczestników opozycji w PRL) opublikowała 45 książek i 23 numery czasopisma historycznego Sowiniec.
     Ponadto Fundacja organizowała:
- zbiórki dokumentów historycznych pn. Zbierania Bibuły
- przekazanie książek i filmów historycznych krakowskim szkołom i nauczycielom historii
- dygitalizację i konserwację dokumentacji katyńskiej w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
- udział w konkursie plastycznym dla młodzieży „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”
- przygotowanie serwisów internetowych sowiniec.com.pl, solidar.pl, brygadaswietokrzyska.pl, zawierających informacje o zbiorach pozostających w gestii Fundacji
- współudział w seminarium Polskie Państwo Podziemne
- współudział w sesji naukowej Pamięci Stanisława Pyjasa
- projekt badawczy Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej 1943-1945
- uruchomienie projektu badawczego SB wobec społeczeństwa Krakowa i Małopolski 1976-1989,
- konsultacje dla nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych Krakowa i regionu,
- zgromadzenie i opracowanie księgozbioru Fundacji do czytelni historycznej, szczególnie studentów i młodzieży szkolnej.
     Fundacja ponadto zgromadził kolekcję obejmująca problematykę związaną z:
- polskimi zmaganiami niepodległościowymi w XXw.
- martyrologią narodu polskiego
- dokumentację ruchu Solidarność i opozycji antykomunistycznej w PRL
     Fundacja pozyskała ponad 1000 różnej wielkości darów, tworzących unikatowe w skali światowej archiwum dokumentujące zmagania z totalitaryzmami XX wieku
- Archiwum Tarnopolskie Rodziny Blicharskich,
- Archiwum J. Węgierskiego,
- Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ,
- archiwalia NSZZ Solidarność Małopolska – Zarządu Regionu oraz poszczególnych Komisji Zakładowych, KRH, NZS,
- kilkanaście tysięcy fotografii
- kilkaset nagrań dźwiękowych,
- kilkadziesiąt tysięcy wydawnictw drugiego obiegu wydawniczego – książek, broszur,
- różnego rodzaju druków ulotnych, etc.).
    Akcja gromadzenia dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski trwa nieustannie.

Źródło:
sowiniec.com.pl