środa, 6 listopada 2013

Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku - czy być wolnym niewolnikiem

     Korzystamy z Wolności,
a Pamiętać nie jesteśmy godni 

o najlepszych Córkach, najlepszych Synach naszego Narodu,
których mordowali komuniści?

     Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski Leszek Żebrowski wydali w 2002r. album Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944.
     Zbiorowa praca ukazuje dramat Polskich Patriotów, którzy nie godzili się z ustaleniami konferencji teherańskiej oraz układu jałtańskiego, które godziły w suwerenności Polski narzucając nam komunistyczny totalitaryzm sowiecki. Żołnierze wyklęci po 1944r. kontynuując walkę o Wolność i Niezawisłość nie wahali się poświecić własnego życia dla niszczonych wartości wolnych ludzi.
     Żołnierze Wyklęci byli mordowani bez żadnych skrupułów, często bez procesów i bez wyroków bo za co mieli być skazywani - za walkę z sowieckimi oraz komunistycznym okupantem. Podczas śledztw byli bestialsko torturowani psychicznie i fizycznie. Podczas procesów skazywano ich na śmierć lub długoletnie więzienia. W podziemnych organizacjach zbrojnych przestrzegano dyscypliny, nie było mowy o dowolności działania, a przekraczanie tych zasad było surowo karane z karą śmierci włącznie.

     Dzieło przedstawia:
- organizację antykomunistycznego podziemia działającego od 1944r. do końca lat pięćdziesiątych,
- historię organizacji niepodległościowych jak: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowe 
   Zjednoczenie Wojskowe (NZW), Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), Narodowe Siły Zbrojne
   (NSZ) i innych,
- sylwetki bohaterów - żołnierzy podziemia, przede wszystkim tych, którzy oddali swe życie za bycie
   Wolnym.
      Wierni obowiązkowi obrony niepodległości Polski żołnierze antykomunistycznego podziemia lat zostali wyklęci, przez tych, którzy utratę suwerenności Polski, hamując procesy społeczno-gospodarcze komunistyczny totalitaryzm zaakceptowali. 
   Czy rację mieli Żołnierze Podziemia Antykomunistycznego, którzy w odezwie wydanej w 1951r. pisali: 

„Minęły Kajzery i Białe Cary. Przeminie i Car Czerwony. Skończyła się Ochrana i Gestapo. 
Skończy się również Bezpieka i NKWD. 
Nadejdzie kres ostatniej totalnej dyktatury! 
Na jej gruzach powstanie Polska Wolna i Sprawiedliwa!". 
Źródło: 

http://echapolesia.pl