niedziela, 14 lutego 2016

Kampania Społeczna „Odbudujmy Armię Krajową”


Kampania Społeczna
„Odbudujmy Armię Krajową”
– Krajowy System Obrony Narodowej.
   "....Opierając się na doświadczeniach MSW oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w  Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), w którym wykorzystano potencjał tkwiący w ochotniczych strażach pożarnych oraz organizacjach pozarządowych, postulujemy, by przyszłą Armię Krajową odbudować na analogicznych zasadach.


     Obywatelski komponent Sił Zbrojnych RP mógłby powstać dzięki zaangażowaniu sił i środków znajdujących się w posiadaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Budowa Krajowego Systemu Obrony Narodowej (KSON) ...
     Taki sposób budowy obywatelskiego komponentu sił zbrojnych sprawdził się we Szwecji. Realizacja naszej koncepcji oparłaby się na organizacjach społecznych takich jak związki strzeleckie ... , związki harcerskie, inne stowarzyszenia proobronne i paramilitarne.
     Nasza akcja w dniu 16 września została wsparta przez członka honorowego stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej Romualda Szeremietiewa, mamy więc wspólną petycję, którą może podpisać każdy zainteresowany odbudową Obrony Terytorialnej w Polsce!..."

więcej na http://odbudujmyak.pl/

artykuły powiązane:
14 lutego 1942 powołano Armię Krajową
14 luty - dzień miłości Polaków