niedziela, 1 listopada 2015

My, reakcja - historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956

My, reakcja
- historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956

Książka ukazuje dylematy Polaków, którzy wierni hasło Wolność i Niepodległość przeciwstawiają się Sowieckiej dominacji w Polsce pod płaszczykiem polskich komunistów.
     Autor Piotr Semka oprócz Żołnierzy Wyklętych związanych z różnymi oddziałami antykomunistycznymi jak AK, WiN (Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość), NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) i NZW (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) przedstawia działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i konserwatywnych pozytywistów.

     Autor polemizuje z książkami osób odrzucających tradycje Powstania Warszawskiego i negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej, opisuje dramat Polaków marzących o niepodległej i wolnej Ojczyźnie.
    Opowieść o świecie ludzi, którzy odrzucili  komunizm w Polsce po 1944r.Źródło:
https://www.poczytaj.pl