piątek, 3 kwietnia 2015

Żołnierz Wyklęty ps. Głóg z Hanaczowa do Radzimowa (Rejon Lubań-Zgorzelec-Kłodzko WiN)

   Urodził się w Hanaczowie w pow. Przemyślany woj. tarnopolskiego II RP. We wrześniu 1939r. walczył w pułku ułanów we Lwowie.
   15 listopada 1939r. złożył przysięgę przed por. Witoldem Ciechanowiczem ps. Wiktor w Hanaczowie przyjmując ps. Głóg. Otrzymał przydział do 40 pułku piechoty AK, którego
dowódcą był Józef Bosek ps. Julian (pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu).
   Od 1 stycznia 1943r. współorganizował oddział leśny Kedywu – 1 kompanię 40 pp AK, a we wrześniu 1943r. zostaje dowódca tego oddziału oraz dowódcą obrony ludności w Hanaczowie przed napadami band UPA w dniach 2 luty i 10 kwietnia 1944r.
   15 czerwca 1944r. zostaje członkiem Sztabu Inspektoratu Lwów – Południe AK, na czele którego stoi kpt. Anatol Sawicki. Podczas Akcji Burza na Podolu bierze czynny udział jako dowódca oddziału 1 kompanii 40 pp AK. 3 maja 1944r. otrzymuje od KG AK gen Komorowskiego Bora awans do stopnia p.por., a 3 maja 1945 r. na porucznika. 1 sierpnia 1944r. zostaje Komendantem Obwodu Przemyślany w Organizacji „NIE”.
  Do Akcji Burza oddziały I kompanii 40 pp 5 DP AK pod dowództwem kpt. Fryderyka Stauba, przystąpiła atakując 18 lipca pod Świrzem niemiecki tabor, a następnie 27 lipca wraz z oddziałami radzieckimi walcząc o Bóbrkę.
     Od września 1945r. po opuszczeniu Kresów i wyjechaniu na Ziemie Zachodnie tzw. Polski lubelskiej jest współorganizatorem Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego Górnośląskiego Inspektoratu WiN z siedzibą w Gliwicach, gdzie pracuje jako administrator budynków do listopada 1947r.
   Międzyczasie w grudniu 1945r. zostaje Kierownikiem Rejonu Lubań - Zgorzelec - Kłodzko Zrzeszenia WiN na Dolnym Śląsku.
   Podczas działań w trakcie II wojny światowej Odznaczony został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych przez Komendanta Obszaru Lwów AK płk Władysława Filipkowskiego ps. Cis, Janek (zmarł w Pieńsku k. Zgorzelca na Dolnym Śląsku)  w tym w szczególności za obronę ludności polskiej przed bandami UPA na Kresach w Hanaczowie w woj. tarnopolskim oraz Krzyżem Virtuti Militari V Klasy .
      Od listopada 1947r. ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem Stanisław Zawiślak, w 1956r. ujawnił się przed Generalną Prokuraturą.
   11 marca 1993 r. odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po przejściu na emeryturę w 1961r. prowadził gospodarstwo rolne i mieszkał w Radzimowie Dolnym. Pochowany został na cmentarzu Osobowice we Wrocławiu.

artykuły powiązane:
Żołnierz Wyklęty oddziału AKO-WiN obwodu Zambrów na ziemi zgorzeleckiej

Żołnierz Wyklęty oddziału AK - WiN inspektoratu Puławy mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlika na ziemi zgorzeleckiej
 
Żołnierz Wyklęty Nowogródzkiej AK na ziemi zgorzeleckiej

Żołnierze Wyklęci ziemi zgorzeleckiej - ilu Was było?

Żołnierze AK - WiN, kresowi obrońcy z Hanaczowa na Placówce 02 "Las" w Rudzicy pow. lubańskiego na Dolnym Śląsku.

Kadry Lwowskich Oddziałów Leśnych Warta AK w jeleniogórskim wrzesień 1945

Czy to kresowi obrońcy z Hanaczowa, Żołnierze Wyklęci ppłk. Anatola Sawickiego placówki 02 Rudzica WiN
Kwatery ostatnich żołnierzy II RP 1939 - 19 ... na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu


Źródła:
http://www.ipn.gov.pl/