piątek, 3 kwietnia 2015

Żołnierz Wyklęty ps. Głóg z Hanaczowa do Radzimowa (Rejon Lubań-Zgorzelec-Kłodzko WiN)

   Urodził się w Hanaczowie w pow. Przemyślany woj. tarnopolskiego II RP. We wrześniu 1939r. walczył w pułku ułanów we Lwowie.
   15 listopada 1939r. złożył przysięgę przed por. Witoldem Ciechanowiczem ps. Wiktor w Hanaczowie przyjmując ps. Głóg. Otrzymał przydział do 40 pułku piechoty AK, którego dowódcą był Józef Bosek ps. Julian
(pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu). Od 1 stycznia 1943r. współorganizował oddział leśny Kedywu kadry 1 kompanii 40 pp AK, a we wrześniu 1943r. został dowódcą oddziału oraz dowódcą przygotowującym obronę ludności w Hanaczowie przed napadami band UPA, do których doszło ostatecznie 2 lutego i 10 kwietnia 1944r.
  15 czerwca 1944r. został członkiem Sztabu Inspektoratu Lwów Południe AK, na czele którego stanął kpt. Anatol Sawicki ps. Młot. 3 maja 1944r. Głóg został przez gen Komorowskiego ps. Bór awansowany do stopnia ppor., a 3 maja 1945r. na stopień porucznika.
  Podczas Akcji Burza na Podolu 1 kompania 40 pp AK jako pierwsza przystąpiła do walki pod dowództwem kpt. Fryderyka Stauba atakując 18 lipca pod Świrzem niemiecki tabor, a następnie 24 lipca wyzwalając wspólnie z oddziałami sowieckimi Bóbrkę.
  1 sierpnia 1944r. został  Komendantem Obwodu Przemyślany w walczącej z Sowieckim okupantem nowej powstałej na bazie Armii Krajowej tzw. Organizacji NIE. Od września 1945r. po opuszczeniu Kresów i ewakuacji tzw. Polski lubelskiej na Ziemie Zachodnie przystąpił do organizowania wraz z mjr. Anatolem Sawickim ps. Młot Górnośląskiego Inspektoratu Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego WiN z siedzibą w Gliwicach.
  Zamieszkał w Gliwicach, gdzie zatrudniony na stanowisku administratora budynków do listopada 1947r. W grudniu 1945r. został Kierownikiem Rejonu Lubań - Zgorzelec - Kłodzko Zrzeszenia WiN na Dolnym Śląsku. Podczas II wojny światowej Głóg został odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych nadawany celem ... nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju .... przez Komendanta Obszaru Lwów AK płk Władysława Filipkowskiego ps. Cis, Janek (zmarł w Pieńsku k. Zgorzelca na Dolnym Śląsku)  w tym w szczególności za obronę ludności polskiej przed bandami UPA na Kresach w Hanaczowie w woj. tarnopolskim oraz Krzyżem Virtuti Militari V Klasy nadawane .... za wybitne zasługi bojowe... Od listopada 1947r. ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem Stanisław Zawiślak, ujawnił się dopiero w 1956r przed Generalną Prokuraturą. Po przejściu na emeryturę w 1961r. prowadził gospodarstwo rolne i mieszkał w Radzimowie Dolnym. Pochowany został we Wrocławiu.
  11 marca 1993r. odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.artykuły powiązane:
Żołnierz Wyklęty oddziału AKO-WiN obwodu Zambrów na ziemi zgorzeleckiej

Żołnierz Wyklęty oddziału AK - WiN inspektoratu Puławy mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlika na ziemi zgorzeleckiej
 
Żołnierz Wyklęty Nowogródzkiej AK na ziemi zgorzeleckiej

Żołnierze Wyklęci ziemi zgorzeleckiej - ilu Was było?

Żołnierze AK - WiN, kresowi obrońcy z Hanaczowa na Placówce 02 "Las" w Rudzicy pow. lubańskiego na Dolnym Śląsku.

Kadry Lwowskich Oddziałów Leśnych Warta AK w jeleniogórskim wrzesień 1945

Czy to kresowi obrońcy z Hanaczowa, Żołnierze Wyklęci ppłk. Anatola Sawickiego placówki 02 Rudzica WiN
Kwatery ostatnich żołnierzy II RP 1939 - 19 ... na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu


Źródła:
http://www.ipn.gov.pl/