sobota, 28 marca 2015

Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956

     Historię walk podziemia antykomunistycznego na ziemi nowosądeckiej można polecić każdemu, kogo interesuje historia Polski i Polaków walczących z sowieckim i komunistycznym zniewoleniem. W rozdziałach książki czytelnik znajdzie informacje dotyczące:
- działań wojennych na Sądecczyźnie w styczniu 1945r.
- rozwiązania Armii Krajowej na Sądecczyźnie oraz działalność oddziału samoobrony AK kpr. Jana Wąchały ps. Łazika
- organizacji Wyzwolenie Feliksa Leśniowskiego ps. Larsona 1945-1947
- oddziału partyzanckiego Huragan Andrzeja Szczypty ps. Zenita
- oddziału Wojsko Polskie 1945 - 47
- Jana Freislera - kurier nie tylko do Budapesztu
- Księdza Władysława Gurgacza - niezłomnego kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców
- Prof. dr hab. Mariana Mordarskiego - kadrowego bandyty z przeszłością
- casus Mieczysława Bulandy
- sądeckich "Wrogów ludu" - między pamięcią jednostek, a dokumentami UB
- Stanisława Wałacha - nie tylko szef sądeckiej bezpieki
- Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w powiecie nowosądeckim i jego genezy (1945/45 - 1956)
- pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu
- inscenizacji historycznej - Rozbicie ubeckiej katowni

Źródło:
ipn.gov.pl
historia.org.pl