czwartek, 30 października 2014

Kwatery ostatnich żołnierzy II RP na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu Okręgu Wileńskiego AK


Okręg Wileński AK, gdzie służyli i walczyli mieszkańcy ziemi zgorzeleckiej zanim zawierucha i nowy podział świata pozbawił ich odwiecznego miejsca pochodzenia. Budowali nowe miejsca zamieszkania i tu zostali. Do tej pory walczyli z okupantem niemieckim i partyzantką sowiecką, a przyszło im żyć pod rządami komunistów w zapomnieniu zasług dla Polski, nas Polaków, o których nie wiemy bo nie ma takiej książki, dokumentów. Cel komunistów został osiągnięty? Każdy sobie sam już odpowie, bo się zmieniamy. Poznajemy historię i dokonujemy wyborów. Na Wileńszczyźnie działały następujące zgrupowania partyzanckie AK:
 autor: Lonio 17,źródło:wikip
Zgrupowanie nr 1 Okręgu Wilno AK - mjr Antoni Olechnowicz ps. Pohorecki
- 2 Wileńska Brygada AK - por. Wiktor Korycki ps. Kaziuk
- 3 Wileńska Brygada AK kpt. Gracjan Fróg ps. Szczerbiec
- 5 Wileńska Brygada AK - mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko
- 7 Wileńska Brygada AK - por. Wilhelm Tupikowski ps. Wilhelm"

Zgrupowanie nr 2 Okręgu Wilno AK - mjr Mieczysław Potocki ps. Węgielny
- 1 Wileńska Brygada AK - por. Czesław Grombczewski ps. Jurand
- 4 Wileńska Brygada AK "Narocz" - por. Longin Wojciechowski ps. Ronin
- 23 Brasławska Brygada AK - por. Witold Kisiel ps. Światłodycz
- 24 Brygada AK "Dryświaty" - por. Kazimierz Krauze ps. Wawrzecki
- 36 Brygada AK "Żejmiana" - por. Witold Kiewlicz ps. Wujek
- Wileńska Brygada AK "Gozdawa"
- Oddział Rozpoznawczy - por. Borys Sztark ps. Ptasznik
Zgrupowanie nr 3 Okręgu Wilno AK - mjr Czesław Dębicki ps. Jarema
- 8 Oszmiańska Brygada AK - por. Witold Turonek ps.Tur
- 9 Oszmiańska Brygada AK - chor. Jan Kolenda ps.Mały
- 10 Oszmiańska Brygada AK
- 12 Oszmiańska Brygada AK - por. Hieronim Romanowski ps. Cerber
- 13 Mołodeczańska Brygada AK - por. Adam Walczak ps. Nietoperz
Na zgorzeleckim cmentarzu spoczywają żołnierze oddziałów Okręgu Wileńskiego AK:
Arcimowicz Walerian ps. Mały
23 Brasławska Brygada AK Foremny Antoni ps. Pirat
1 Wileńska Brygada AK Juranda
Błachaniec Andrzej
Legiony Polskie 1914-1918
1 Wileńska Brygada AK JurandaHincewicz Franciszek ps. Żuraw
3 Wileńska Brygada AK dowódca por. Gracjan Fróg ps. Szczerbiec

artykuły powiązane:
Kwatery ostatnich żołnierzy II RP na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu Okręgu Nowogródzkiego AK

Źródło:
wilenszczyzna.org.pl
pl.wikipedia.org/wiki/Wileńszczyzna
www.akwilno.pl/Wilenszczyzna-w-okresie1914-1946.pdf