poniedziałek, 2 czerwca 2014

Centrum Informacji o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie 1939–1956

Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
     Instytut Pamięci Narodowej uruchomił Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, które kompleksowo udziela informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1956).
     Dużo osób, które nie znają losów bliskich, represjonowanych podczas II wojny światowej, pod okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej coraz częściej szukają  zwracając się do IPN-u chcąc udokumentować represje oraz informacji o zaginionych. Wiadomości można uzyskać zwracając się:
- listownie na adres Biura z dopiskiem „Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej" lub
- mailowo na adres ofiary@ipn.gov.pl.

     IPN dysponuje obecnie największym zbiorem danych o losach Polaków w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecka i niemiecka zgromadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacje o losach obywateli polskich na ziemiach wschodnich zwanych Kresami II Rzeczpospolitej i w ZSRS w latach 1939–1956 pochodzą głównie ze zbioru akt wschodnich. Uzupełnieniem zasobu są także:
- elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Services) w Bad Arolsen oraz
- przejęte z Ośrodka KARTA baza internetowa i tzw. baza wewnętrzna „Indeks Represjonowanych".
    Archiwiści IPN prowadząc kwerendy nie ograniczają się do zasobów Instytutu, ale także wskazują inne polskie i zagraniczne archiwa, gdzie mogą znajdować się informacje o poszukiwanych osobach.


Źródło:
ipn.gov.pl/aktualnosci
ipn.gov.pl/Centrum Informacji o Ofiarach II WS.pdf
its-arolsen.org Międzynarodowe Biuro Poszukiwań