wtorek, 29 października 2013

Tajna Organizacja Wojskowa Polski TOWP - czy tak było

     Powstała w 1950r. na terenie Polski rekrutując żołnierzy Armii Krajowej, WiN, NSZ i innych organizacji antykomunistycznych  niegodzących się ze niezwolnieniem narodu i jego komunizowaniem.. Program organizacji posiadał istotne założenia walki o niepodległość i wolność Ojczyzny.


     Terror polskich i sowieckich komunistów zmuszał do wyciszenia swej działalności celem uniknięcia dekonspiracji.TOWP znajdowała się w ciągłej gotowości, czyniąc jednocześnie przygotowania do zbrojnego obalenia ustroju PRL.
     Przełom w działalności nastąpił w 1975r. , kiedy to TOWP przeniknęła w struktury wojska polskiego werbując oficerów szczebla dowódczego oraz zapewniając sobie dostęp do sprzętu i uzbrojenia armii. Umożliwiło to zdobywanie informacji o poczynaniach dowództwa  Ludowego Wojska Polskiego oraz jednostek radzieckich rozmieszczonych w bazach na terenie Polski.
     W tym trudnym okresie konspiracyjnego podziemia TOWP była jedyną silą działająca na rzecz wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
     W porozumieniu z wicepremierem-ministrem spraw wewnętrznych Panem Januszem Tomaszewskim, Tajna Organizacja Wojskowa Polski została w 1998 rozwiązana, a jej działalność ustała. Nastąpiło połączenie tej organizacji z Korpusem Wojska Polskiego II Konspiracji, z którym TOWP współdziałała w okresie zagrożenia Polski w strukturach zbrojnego podziemia, z uwagi na wyłącznie kadrowy charakter organizacji.
     Na przestrzeni swej długoletniej działalności  TOWP nie była nigdy organizacją terrorystyczna mimo różnych zawirowań politycznych w kraju, lecz o trwałych zasadach podstaw wolnościowych i głęboko zakorzenionym patriotyzmie.

Źródło:
http://www.pown-pogon.org