niedziela, 1 września 2013

Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie

    Już przeczytałem. Polecam, cóż można więcej .....  Autorka przedstawia życiorysy ponad trzydziestu Żołnierzy Wyklętych. Są wśród nich:

Witold PileckiWitold”,
Stanisław Sojczyński ps. Warszyc,
Antoni Heda ps. Szary,
Jan Borysewicz ps. Krysia ,
Mieczysław Niedziński ps. Men,
Anatol Radziwonik ps.Olech,
Łukasz Ciepliński ps.Pług,


Marian Bernaciak ps.Orlik,
Hieronim Dekutowski ps.Zapora,
Zdzisław Broński ps.Uskok,
Leon Taraszkiewicz ps. Jastrząb,
Edward Taraszkiewicz ps.Żelazny,
Jan Leonowicz ps.Burta,
Hieronim Piotrowski ps. Jur,
Franciszek Jaskólski ps. Zagończyk,
Tadeusz Zieliński ps. Igła,
Jan Tabortowski ps.Bruzda,
Franciszek Przysiężniak ps. Ojciec Jan,
Michał Bierzyński ps. Sęp,
Kazimierz Żebrowski ps. Bąk,
Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. Rój,
Henryk Flame ps. Bartek,
Antoni Żubryd ps. Zuch,
Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka,
Zdzisław Badocha ps. Żelazny,
Danuta Siedzikówna ps.Inka,
Zygmunt Błażejewicz ps.Zygmunt,
Władysław Łukasiuk ps.Młot,
Kazimierz Kamieński ps.Gryf”,
Mieczysław Wądolny ps. Mściciel,
Józef Kuraś ps.Ogień,
ksiądz Władysław Gurgacz ps. Ojciec,
Józef Franczak ps.Lalek
ostatni żołnierz wyklęty zabity przez SB w 1963 roku.


   Celem Żołnierzy Wyklętych była niepodległa i suwerenna Polska, demokracja i zapewnienie wolności obywatelskich, zachowanie katolickiego charakteru Polski i gospodarki wolno rynkowej. Ich przeciwnicy mieli za cel uczynienie z Polski koloni sowieckiej, odebranie Polakom wszelkiej wolności, zniszczenie polskiej tożsamości.
     Według danych z „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956” liczebność podziemia anty komunistycznego szacuje się w 1945 roku na około 200.000 Polaków.
     Około 10% z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Ich walka nie była by możliwa dzięki szerokiego wsparcia ludności cywilnej.
     Żołnierzom wyklętym udało się zlikwidować około:
- 12.000 umundurowanych komunistów,
- 1.000 umundurowanych sowietów,
- 10.000 nieumundurowanych funkcjonariuszy komunistycznych.
     Po stronie polskiej w bohaterskich walkach zginęło około:
- 9.000 Żołnierzy Wyklętych,
- 2.500 z 5.000 skazanych na śmierć komuniści zabili w więzieniach.
     Około 80.000 polskich patriotów było więzionych w komunistycznych więzieniach PRL nawet do lat 70


Źródło:
http://jan.bodakowski.salon24.pl