niedziela, 22 września 2013

Grodno - 22 września 1939 obrona przed sowiecką agresją

     W nocy 21/22 września sowieci wycofali z miasta wszystkie wozy bojowe w związku z brakiem paliwa, gdyż byłyby łatwym celem, natomiast piechota została na swoich stanowiskach. W związku z tym duża część polskich obrońców ewakuowała się z miasta.   
     Nad ranem 22 września z Grodna wydostali się dwaj faktyczni dowódcy polskiej obrony tj.wiceprezydent R. Sawicki i mjr B. Serafin wraz z ostatnią częścią obrońców. Do południa do miasta weszły wszystkie sowieckie jednostki, które zebrały się na przedmieściu, a więc: XV Korpus Pancerny, 4 Dywizja Kawalerii, 101 i 119 Pułki Strzeleckie, grupa zmechanizowana XVI Korpusu Strzeleckiego. Doszło jeszcze do drobnych walk z resztkami obrońców, w których 7 żołnierzy sowieckich zostało rannych. Wg źródeł sowieckich do niewoli wzięto ok. 1 tys. jeńców.   
Kilkuset obrońców zostało rozjechanych czołgami we wschodniej cz. miasta.   
Oficerowie byli rozstrzeliwani na miejscu.
Ludność cywilna była zabijana głównie na Psiej Górce i "Krzyżówce".

Straty polskie są trudne do określenia, ponieważ Sowieci dokonywali wielu mordów zbiorowych.

     Straty sowieckie są oficjalnie oceniane na 53 zabitych i 161 rannych oraz zniszczonych 19 czołgów i 3 samochody pancerne. Część badaczy uważa, że były one większe.
artykuły powiązane:
Grodno - 20 września 1939 obrona przed sowiecką agresją
Grodno - 21 września 1939 obrona przed sowiecką agresją
gen.bryg. Józef Olszyna-Wilczyński zamordowany 22 września 1939
17 września 1939 ZSRR sojusznik III Rzeszy zaatakowała Polskę

Żródła:
http://www.audiovis.nac.gov.pl
http://kresy24.pl
www.wikipedia.pl