poniedziałek, 2 września 2013

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956

Mam i polecam. Cóż więcej można dodać ...
2 września 1945
powołana została nowa organizacja walcząca z sowiecki i komunistycznym okupantem ziem polskich
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
Przedstawia struktury organizacji niepodległościowych walczących o wolna Polskę I niezależną od narzuconego przez sowietów i polskich komunistów systemu zniewalającego naród. a dającego awans ludziom bez zasad. 
   Atlas prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Za początkowy moment kształtowania się tej konspiracji uznano styczeń 1944 r. – początek ofensywy sowieckiej, której skutkiem było wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie II RP. Data końcowa to grudzień 1956 r., symboliczny moment „wyjścia z lasu” – pod wpływem przemian październikowych – ukrywających się żołnierzy podziemia
   W styczniu 1945 r., po rozwiązaniu AK, polskie podziemie w Galicji Wschodniej zaczęło działać pod nazwą „Niepodległość” („NIE”). Na początku 1945 r. organizacja „NIE” zrzeszała 5–7 tys. ludzi. Na skutek wyjazdu ludności do Polski centralnej, kadra ta zmniejszała się. Konferencja poczdamska  potwierdziła aneksję ziem wschodnich II RP przez ZSRR i spowodowała, że dowództwo „NIE” wydało rozkaz ewakuacji kadr woj. tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego. Do października 1945r.większość kadry przedostała się do nowej Polski. Ostatni dowódcy, w tym komendanci okręgów, wyjechali ze Lwowa w grudniu 1945 r. Znaczna część konspiratorów kontynuowała działalność w Polsce zachodniej i centralnej w nadziei i wierze na zmiany. W 1946r. na kresach podziemie polskie już nie istniało.
Źródło: