środa, 10 lipca 2013

Krwawa niedziela 11 lipca 1943r - 11 lipca 2013r.


Ludobójstwo
- to celowe wyniszczanie całych narodów, grup etnicznych, religijnych, lub rasowych , zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.
   Nad ranem 10 na 11 lipca 1943r. o godz. 3.00 nad oddziały UPA przy wsparciu chłopstwa ukraińskiego zmobilizowanego w tzw.
Samoobronnych Kuszczowych Widdiłach przystąpiły do skoordynowanego ataku na miejscowości, w których żyli Polacy, dokonały ataku na 99 polskich miejscowości głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim, a także kowelskim pod hasłem "śmierć Lachom".


   Po otoczeniu wsi dochodziło do rzezi mieszkających tam Polaków, głównie dzieci, kobiet i osób starszych, kradzieży i niszczenia mienia poprzez wzniecanie pożarów zabudowań, by zatrzeć wszelkie ślady zbrodni i Polskości oraz uniemożliwić ponowne osiedlenie.
   Jedną z pierwszych masakr dokonano w Dominopolu, rozstrzeliwując przy okazji współpracujący dotąd z UPA oddział partyzancki Stanisława (Celestyna?) Dąbrowskiego, zabito razem 220 Polaków.
   Ok. godz. 2.30 UPA napadła na Gurów zabijając 200 Polaków. Pół godziny później ten sam oddział w wiosce Wygranki zamordował 150 osób. Ludność ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi.
   Przed rozpoczęciem akcji, we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. We wsi Gurów na 480 Polaków ocalało 70 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu ....
   Rzeź rozpoczęła się od polskiej wsi Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne.


   W kilku przypadkach (Chrynów, Krymno, Kisielin, Poryck, Zabłoćce) egzekucji dokonano na wiernych zebranych na mszy w kościele. W Chrynowie zamordowano 150 osób, W Krymnie 40, w Porycku 200 a w Zabłoćcach 76. W Kisielinie zginęło 90 Polaków.

artykuły powiązane:
Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944r
23 kwietnia 1943 oddział UPA zabił około 600 osób w Janowej Dolinie
Zbrodnia oddziałów UPA 26/27 marca 1943r w Lipnikach


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/
http://11lipca1943.wolyn.org
http://www.genocide.pl/
http://genocide-pl.prv.pl
http://www.electronicmuseum.ca
http://www.ludobojstwo.pl
http://www.narubiezy.republika.pl