piątek, 5 kwietnia 2013

Wiatr z Podola

Zygmunt Graban
          z Chojnowa

       
Herb województwa podolskiego

Prolog
Wspomnij jeszcze raz Poola dobry czas
Gdzieśmy w młodości dni, ku słońcu szli,
Odrzućmy wojny ślad i koszmar tamtych lat -
Niech nam w pamięci tkwi Podole naszych dni.

Wiatr z Podola
Gdzie wśród kurhanów Dzikich Pól miasta rozsiane,
Ładyczy, Czortków, Zbaraż, Buczacz i Brzeżany -
Zakryje czasu mgła, które sie jeszcze śnią
Jak Mikulińce, Lwów, Tarnopol ukochany.
       Tam trzy narody życia w zgodzie przykład dały,
       W przyjaźni kościół, cerkiew i bożnica trwały.
       Gdy świat przyprószy śnieg i słychac kolęd śpiew -
       Tam Boh Predwicznyj z Bóg się rodzi zgodnie brzmiały.
Ref:
Tam byliśmy, tam żyliśmy, tam nasze lata, dole i niedole,
Tam był nasz dom, ojczysty dom. Dom co na imię miał Podole.
....
....
....
Herby województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Źródło;
Biuletyn: Głosy Podolan 
www.wikipedia.pl