piątek, 12 kwietnia 2013

Forsowanie Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945

Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej
16 kwietnia po wszech czasy ku Pamięci Żołnierzy Polskich
przed Pomnikiem Orła  na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
   Forsowanie Nysy Łużyckiej było I etapem Operacji Łużyckiej, której zadaniem było:
- rozbicie sił niemieckich na południe od Berlina na Łużycach,
- osiągnięcie kontaktu z wojskami amerykańskim wzdłuż rzeki Łaby,
- odcięcie sił w Berlinie od południowej części Niemiec i Czechosłowacji.
   Zgodnie z dyrektywą z 8 kwietnia 1945r. dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego marsz. Iwana Koniewa 2 Armia Wojska Polskiego (ok. 70 tys. żołnierzy, d-ca gen. Karol Świerczewski) w operacji berlińskiej miała przełamywać niemiecką
obronę na odcinku Rothenburg - folwark Wysokie. Najpierw należało przełamać niemiecką obronę na rzece Nysa Łużycka pomiędzy m. Forst i Mużaków i nacierając w kierunku na Chociebuż  (Cottbus) osiągnąć rzekę Łabę pomiędzy Wittenbergiem, a Dreznem. Zadanie miały wykonać 5 Armia Gwardii, 13 i 52 Armia Sowiecka oraz polską 2 AWP.
   Zgodnie z rozkazem dowódcy 2 Armii WP jednostki polskie przegrupowały się w nocy z 14 na 15 kwietnia. 2 AWP stanowiła trzon osłonowy 1 Frontu Ukraińskiego. Dywizje Piechoty II AWP biorące udział w natarciu zajęły następujące pozycje:
- 10 Sudecka DP (formowana w Rzeszowie) odcinek od Młotowa w kierunku 1 km na południe od Bucze, dalej 29 pp do Sanic.  
- 7 Łużycka DP (formowana w rejonie Krasnegostawu) odcinek od Sanic w kierunku 1 km na północ od Predocic.  
- 9 Drezdeńska DP (formowana w Białymstoku) odcinek od Nieder Neundorfu do Predocic.
- 8 Drezdeńska DP (formowana na ziemi siedleckiej) odcinek od styku z 9 DP do folwarku Wysokie.
   Obrona niemiecka głęboka na 30 - 35 km wspierała się na rzekach:
- Nysa Łużycka,
- Weisser Schöps
- Schwarzer Schöps.    Forsowanie Nysy rozpoczęto od artyleryjskiego ostrzału 16 kwietnia o godz. 6.15. Po przygotowaniu artyleryjskim o godz. 7.00 oddziały II AWP rozpoczęły natarcie z forsowaniem Nysy Łużyckiej przy postawionej zasłonie dymnej.
   Oddziały na łodziach, wpław, w bród forsowały rzeką i do wieczora opanowały przyczółek głębokości do 7 km i szerokości do 6 km. Forsowanie rzeki przebiegło pomyślnie i pierwszorzutowe dywizje prowadziły natarcie na pierwszej linii obrony. Na głównym kierunku natarcia 8 i 9 Dywizje Piechoty osiągnęły do końca dnia rzekę Weisser Schöps.


"....16 kwietnia o godzinie 4:15 pod Rothenburgiem zagrzmiała salwa 24 wyrzutni BM-13 słynnych „katiusz” zapoczątkowała 145 minutowe przygotowanie artyleryjskie przed forsowaniem Nysy. W tym czasie saperzy przystąpili do budowy mostów, a później do stawiania zasłony dymnej ..." -


artykuły powiązane:
Cmentarz Żołnierzy II AWP w Zgorzelcu 
Pieńsk - Polscy jeńcy września 1939r.

Źródła:
http://www.goniec.org
http://pl.wikipedia.org
http://www.panzerpunkt.info
http://www.zgorzelec.eu
http://www.bogiel.webd.pl