środa, 20 lutego 2013

mjr. Józef Kuraś OGIEŃ - rocznica śmierci 20 lutego 1947

   "Walczyliśmy o Orła, teraz – o Koronę dla Niego, hasłem naszym
Bóg, Ojczyzna, Honor” – ulotki o takiej treści rozwieszali na Podhalu wiosną 1945r. żołnierze mjr. Józefa Kurasia ps. Ogień jednego z najbardziej znienawidzonych przez komunistów dowódców Powstania Antykomunistycznego w powojennej Polsce.
     Józef Kuraś urodził się w rodzinie góralskiej 23 października 1915r. na Podhalu w Waksmundzie k. Nowego Targu. Pochodził z rodziny związanej długoletnią działalnością z ruchem ludowym, z rodziny należącej do jednego z najstarszych tutejszych rodów. W roku 1936r. podjął służbę w Wojsku Polskim w 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku. Następnie służył w pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Głębokie w Brygadzie KOP Wilno, gdzie  
foto autor źródło                   ukończył kurs dla podoficerów niezawodowych. W latach 1937 – 38 służył na
Wileńszczyźnie w samodzielnym baonie KOP Słobódka.
    W czasie kampanii wrześniowej walczył w szeregach 8 kompanii 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.
Po klęsce uniknął niewoli i po nieudanej próbie przedostania się na Węgry wrócił do Waksmundu.
    Po utworzeniu przez Augustyna Suskiego Konfederacji Tatrzańskiej w 1941 r. został naczelnikiem  waksmundzkiej placówki przyjmując pseudonim Orzeł.    

    W czasie zimowej ofensywy sowieckiej 1944r. oddział Kurasia pomógł w szybkim wyparciu Niemców z Nowego Targu. Informując sowiecki dowództwo o rozmieszczeniu sił niemieckich oraz możliwości obejścia niemieckiej linii obrony przeprowadził grzbietami Gorców desant sowieckiej piechoty, który nagłym szturmem zaskoczył jednostki Niemieckie całkowicie wypierając je z miasta 29 stycznia 1945r.
   Wypełniając polecenia przełożonych „Ogień” zorganizował oddziały porządkowe w mieście oraz powiecie z żołnierzy swojego oddziału oraz na terenach wcześniej okupowanych przez Słowację od 1939r.
   Po przybyciu z Rzeszowa funkcjonariuszy wyznaczonych przez komunistów na kierownicze stanowiska w MO i UB, Kuraś wyjechał do Lublina, kolejno do Warszawy, dzięki protekcji alowców.
   Kuraś otrzymał nominację na zastępcę kierownika UB w Nowym Targu. W wyniku interwencji i donosów PPR-owców prawdopodobniej miał zostać aresztowany, bowiem komuniści przeprowadzali weryfikację funkcjonariuszy UB i MO.
    11 kwietnia 1945r. Kuraś powrócił ponownie do konspiracji, tym razem antykomunistycznej, tworząc oddział Błyskawica ze swoich dawnych podkomendnych. z partyzantki. Pierwszą akcją zbrojną było rozbicie siedziby i aresztu PUBP w Nowym Targu z 17/18 kwietnia 1945r. Działania zbrojne przeciwko żołnierzom Ognia prowadziły przede wszystkim sowieckie oddziały NKWD. W związku z natężeniem działań sowieckich podzielił oddział na małe grupy, nakazując ukrywanie się w górach i melinach, natomiast sam ukrywał się m.in. na terenie Waksmundu i Ostrowska.

    „Ogień” poległ w wyniku odniesionych ran, strzelając do siebie nie chcąc dostać się do niewoli walcząc w oblężonym budynku. Ranny został dowieziony do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarł w nim 22 lutego 1947 roku.  Do dzisiaj nieznane jest miejsce jego pochówku.artykuły powiązane:
18 sierpnia 1946r. oddział Zgrupowania Błyskawica mjr. Józefa Kurasia odbił więźniów UB w centrum Krakowa


Źródło:

https://ipn.gov.pl
http://podziemiezbrojne.blox.pl
http://www.ziemia-limanowska.pl
http://www.gorczanskipark.pl
http://historiarabki.blogspot.com
http://szlakamiognia.wordpress.com/
http://pl.wikipedia.org
http://www.partyzanciak.podhaleonline.pl/
http://www.podgiewontem.auschwitzmemento.pl/pl/